მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

ბ/გაზის მოცულობა 

საცალო მომხმარებლისთვის მისაწოდებელი ბ/გაზის მოცულობა
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@caucasus.net      
Tel: (+99532) 264-28-69